MISIJA
 
 
Moć je u vama! Oduvek ste pretpostavljali da negde duboko, u unutrašnjosti uma,
postoji ogromna moć samoisceljenja, preobražaja, stvaranja i prosvetljenja. U
isto vreme naslućujete da, ukoliko se ne ispoštuje, ta ista moć može da se
transformiše u opasnog pokretača beskonačnog niza grešaka, blokada,

poremećaja i oboljenja. Stres, emocionalna stanja, mentalne veštine
upravljanja sobom i  kreativnost su ključne tačke u kojima
može da se sruši ili unapredi život. Postoji uvek
mogućnost da pokušamo da upoznamo
istinsku moć uma kojom on vlada nad
zdravljem, srećom i uspehom...
 

 
O PROJEKTU
 
Polazne osnove

Trenutno postoji velika potreba  za savetovanjem iz oblasti stresa, psihoterapije i mentalnih veština upravljanja sobom. Ona proizilazi, s jedne strane, iz visokog nivoa nataloženog stresa, povećanja zastupljenosti mentalnih poremećaja, širenja spektra emocionalnih stradanja i učestale pojave novog stresa i konfliktnih situacija. S druge strane, moderno vreme usložnjava uslove života prinuđujući čoveka 21.veka, u cilju opstanka i napretka, da usavrši svoje mentalne veštine. Jedan od savremenih načina je da se deo potreba, pokraj direktne komunikacije sa stručnjakom, ostvaruje i preko internet komunikacije (on-lajn veza: informacije, testiranja, audio-vizuelni programi, e-pisma, video pozivi, forumi i dr.).

Cilj

Glavni cilj ovog projekta je da omogući korisnicima pristup efikasnim programima za podršku u prevenciji i tretmanu savremenih stresnih, neurotskih, psihosomatskih i psihosocijalnih poremećaja, kao i da ponudi usvajanje naprednih modela mentalnih veština upravljanja sobom.
Saglasno cilju, ovaj projekat je usmeren ka tome da obezbedi:

 • važne informacije o stresu, stresnim i srodnim psihičkim poremećajima, o psihoterapiji i savremenim programima unapređivanja mentalnih veština
 • besplatno testiranje s ciljem blagovremenog otkrivanja i procene ciljnih poremećaja
 • korišćenje jedinstvenih i visokoefikasnih antistres (stres-menadžment), psihoterapeutskih i mental coaching programa u cilju zaštite i unapredjenja zdravlja, profesionalnih i životnih veština
 • savetovanje na daljinu (video poziv, e-pismo i dr.)
 
Ciljne grupe

Ciljne grupe kojima je namenjen ovaj projekat su:

 • pojedinci koji teže usavršavanju mentalnih veština
 • pojedinci koji pate od stresnih poremećaja (akutnih, hroničnih, traumatskih i posttraumatskih, kriza prilagođavanja, itd.)
 • pojedinci koji pate od poremećaja straha, panike, anksioznosti, fobije, opsesivnosti, depresivnosti, nesanice, krize identiteta, profesionalne inhibicije, poremećaja ishrane, narušenih interpesonalnih komunikacija itd.
 • pojedinci koji pate od psihosomatskih i psihoneuroendokrinoimunoloških oboljenja povezanih sa stresom kao što su: tahikardija i aritmija; pre i postinfarktna stanja; stres-hiperlipidemija; neurodermatitis, psorijaza, ekcem, opadanje kose, itd; oboljenje probavnog trakta – poremećaj varenja, nervozni želudac i crevo, ulkusi, ulcerozni kolitisi, ileitisi, itd; endokrini – hiper i hipotireoze, stres dijabetes (tip 2), PMS, amenoreja, itd; imunološki poremećaj kao razultat iscrpljenosti zbog hroničnog stresa – oslabljen imunitet, malignomi, autoimuna oboljenja, postoperativna stanja, itd.
 • pojedinci i grupe – nosioci odgovornih profesionalnih uloga i pripadnici timova koji su izloženi stalnom radnom stresu i podložni  sindromu pregorevanja (burn-out), kao i oni koji imaju potrebu za unapređenjem mentalnih veština u upravljanju sobom i drugima (multilevel mental coaching)
 • firme, organizacije i institucije zainteresovane za primenu savremenih programa u prevenciji stresa i stresnih poremećaja, kao i za programe komunikacijskih veština i veština upravljanja
 • pojedinci i timovi koji teže vrhunskim rezultatima, a koji zahtevaju sposobnost samostalnog vladanja visokim nivoom mentalnih veština (sport, biznis, komunikacija, učenje i dr.)
 • posebno nadareni kojima su potrebni specijalni programi mentalnih treninga
 
Stručni tim

Na čelu stručnog tima projekta „UM - Centar za mentalne veštine“ je dr. Zvonko Džokić, ujedno i kreator ovog projekta i stručnih programa sadržanih u njemu. Dr. Zvonko Džokić je spec.neuropsihijatar, psihoanalitički psihoterapeut, trener psihodrame, EMDR praktičar, međunarodni ekspert u stres menadžmentu, trener u komunikacijskim veštinama, konsultant u HR menadžmentu, PR konsultant, konsultant u sportu, projekt menadžer, inovator i autor velikog broja (brendova) specijalnih programa vidi više...

Korišćenje portala

Izaberite rubriku koja vam je potrebna i pažljivo pročitajte informacije koje su date u njoj. Pravilno praćenje informacija, uputstava i testova omogućiće vam lakši uvid u izbor programa koji vam je potreban. To će vas dalje uputiti ka odluci o preduzimanju aktivnog stava u rešavanju vašeg problema ili ka unapređenju već postojećih veština.

Izaberite programe s kojima ćete moći da dostignete najvažnije ciljeve zbog kojih su oni i stvoreni – zdravlje, sreću i uspeh!

Kontakt

um.rs.info@gmail.com

tel: +381 61 601 6045