d-r Zvonko Džokić
 
 
Specijalista neuropsihijatrije
 • Asistent na katedri za neurologiju i psihijatriju, Medicinski fakultet Skoplje, 1987-1992
 
Psihoanalitički psihoterapeut
 • Trening i supervizija1986-1990, mentor Prof. d-r Miodrag Micev, Medicinski fakultet Skoplje,
 • Klinička supervizija i learn analiza 1991-1994, Svetlana Ilieva, London, UK
 • Privatna praksa 1992-
 
Trener psihodrame
 • Oxford Crtificate – clinical level, 1991
 • 1993 - formirao Psihodramsku asocijaciju Makedonije, predsednik 1994-1998 i 2005-2009
 • Praktičar, 1994
 • Trener, 1996
 
EMDR praktičar
 • EMDR Level 1, Roger Solomon, 2007
 • EMDR Level 2, Roger Solomon, 2008
 • EMDR Practitioner, ECP, 2012
 
Ekspert u stres menadžmentu
 • Više od trideset godina istraživačkog i praktičnog rada na polju stresnih poremećaja, psihosomatike i psihoimunologije
 • Rad sa ratnim traumama; kreator specijalnih obuka lekara i terapeuta za rad sa traumatizovanima (timovi Međunarodnog crvenog krsta, Lekari bez granica, Caritas International, MCMS itd.), 1991-2001;
 • Formirao prvi centar za integrativni stres menadžment u regionu, 2002 (u sklopu Centra za humane relacije)
 • Kreator jedinstvenog programa za dijagnostiku i tretman stresnih poremećaja – Integrativni stres menadžment
 
1996-2002 bio član borda Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP)
 
Trener u komunikacijskim veštinama
 • Formirao centar za obuke u sklopu svog Centra za humane relacije – Skoplje, 1994 - 2010, prvi centar takvog tipa na području bivše Jugoslavije
 • Veliki broj izvedenih treninga za grupe, timove i pojedince biznis, vladinih i nevladinih organizacija
 
Konsultant u HR menadžmentu
 • Dugogodišnje iskustvo u planiranju, vođenju i izvođenju HR programa u više poslovnih organizacija iz razičitih oblasti (telekomunikacije, elektroprivreda, IT, pivara, distribucija, prodaja itd.)
 
PR konsultant
 • Stručni konsultant u nekoliko kampanja za podizanje javne svesti
 
Konsultant u sportu
 • Kreiranje programa mentalnih treninga za vrhunske takmičare (individualni sportovi koje zahtevaju izraziti psihički napor)
 
Projekt menadžer
 • Više od sto kreiranih i izvedenih projekata u različitim oblastima (psihoterapija, stres, komunikacija, biznis, edukacija, umetnost, javna svest, medicina, sport, specijalni treninzi itd.)
 
Inovator
 • Patenti: MK/P/2006/431; MK/P/2007/295
 • Brendovi u oblasti psihoterapije, stres menadžmenta i coachinga: Multifokalna kombinovana psihoterapija; Integrativni stres menadžment, Multilevel Mental Coaching; Koncentrično samoisceljenje; Psihodijeta
 • Inovacije u oblasti Virtuelne terapije (Virtual Reality Therapy, VRT): Interaktivna internet sredstva samopomoći (“Interactive SHD”) - Vionizer, Daily Magic Messages, Daily Healing Messages, Relaxation Training, Visceral Training, Positive Training, Self-healing Training, Contemplation Training, Antistress Assistant, antistres.mk
Knjige
 • „Psihodrama“, Skoplje, Zojder, 1995 (prva knjiga iz te oblasti na Balkanu)
 • „Kreativni proces i psihoanaliza“, Skoplje, Magor, 2000; Beograd, Dereta, 2007
 • „Ko je sledeći“, Skoplje, Tri, 2005
 • „The Dragon’s Day“, www.zvonkodzokic.com , 2008
 • „Moć psihodrame“, Novi Sad, Psihopolis institut, 2010
 • „Replikanti i društvo“, Beograd, Službeni glasnik, 2011
 • „Kroz lavirint psihodrame“, (koautor), Beograd, Centar za primenjenu psihologiju, 2018
 • „A Mental Guide for the 21st Century", Amazon Books, Kidle Edition, 2018
 
Umetnost
 • Nagrađivan autor u oblasti umetničke fotografije, 1979-89 (šest samostalnih izložbi, veći broj grupnih izložbi, projekti itd.)
 
Sport
 • Šah, 1974-80, majstorski kandidat
 • Džudo
 • Karate
 • Tenis
 
Kontakt
        info@zvonkodzokic.com
        www.zvonkodzokic.com