TEST PREDISPOZICIJE KA RADNOM STRESU
Prepoznajte svoje crte ličnosti
 
 

Postoje dva tipa stresa: eustres i distres.

Eustres ili pozitivni stres se javlja kada vi kontrolišete vaš stres. Distres ili negativni stres se javlja kada stres kontroliše vas.

Ovde se nalazi jednostavan test koji  može da vam pomogne da otkrijete vašu eventualnu predispoziciju ka distresu na radnom mestu.

 
Pitanje
 
Odgovor
  DA NE
 1. Da li ste orijentisani ka visokim dostignućima?
   
 1. Da li se povlačite kad vam ponude podršku?
   
 1. Da li imate teškoća u poveravanju odgovornosti drugima?
   
 1. Da li više volite da radite sami?
   
 1. Da li izbegavate da razgovarate o problemima sa drugima?
   
 1. Da li pokazujete da se stidite?
   
 1. Da li su vaši poslovni odnosi asimetrični, tačnije da li ste vi osoba koja uvek daje?
   
 1. Da li se vaš lični identitet podudara sa vašom ulogom na poslu i profesionalnim identitetom?
   
 1. Da li ste često prepuni, da li imate teškoća da kažete ne?
   
 1. Da li imate nedostatak mogućnosti za pozitivnim i pravovremenom komunikacijom (fidbekom) van vaše profesionalne ili radne uloge?
   
 1. Da li vas vodi moto „ne pričaj, ne veruj, ne osećaj...“?
   

 

Ukoliko je više odgovora sa DA, toliko su veći vaša predispozicija ka radnom stresu i vaš rizik od razvijanja SINDROMA PREGOREVANJA. Potrebno je preventivno usvojiti efikasni stres menadžment program.

Kontakt

um.rs.info@gmail.com

tel: +381 61 601 6045