TEST OPŠTE SKLONOSTI KA STRESU
Prepoznajte svoje crte ličnosti
 
 

Postoje dva tipa ličnosti koja različito reaguju u odnosu na stres: efikasni i neefikasni. Sledeći jednostavni test crta ličnosti  je usmeren ka otkrivanju navika i modela ponašanja koji vas čine efikasnim ili neefikasnim u generisanju stavova i odgovora na stresne provokacije.

 
Pitanje
 
Odgovor
  DA NE
 1. Da li osećate stalnu glad za ljubavlju i ushićenjem okoline?
   
 1. Da li kod sebe primećujete tendenciju da stalno budete kompetentni?
   
 1. Dali najčešće optužujete spoljašnje faktore da su glavni razlog za negativan ishod?
   
 1. Da li kod sebe primećujete očekivanje da se događaji dešavaju isključivo  onako kako vi to želite?
   
 1. Da li kod sebe primećujete želju da drugi ljudi rade ono što vi želite?
   
 1. Da li kod sebe primećujete ubeđenje da će staro loše iskustvo kontrolisati ono što će se dešavati u budućnosti?
   
 1. Nemate poverenja u sebe da na odgovarajući način možete da kontrolišete događaje u okolini?
   
 1. Da li uobičajeno reagujete uznemirenošću i otporom na promene u okolini?
   
 1. Da li imate problema sa voljom i odricanjem / uzdržavanjem od kratkotrajnih zadovoljstava?
   
 1. Da li imate problem kontrole/održavanja dnevno-noćnog ritma (rad, slobodno vreme, odmor, spavanje, jelo, vežbanje, itd.)?
   
 1. Da li imate problema da koristite socijalnu podršku i pomoć u socijalnoj mreži?
   

 

Koliko više odgovora imate sa DA toliko je veći stepen zastupljenosti crta neefikasne ličnosti u borbi sa stresom. Šta ćete učiniti u vezi sa tim? Potreban je ciljan rad na sebi. Savetujte se...

Kontakt

um.rs.info@gmail.com

tel: +381 61 601 6045