TEST BLAGOSTANJA
 APGAR test za odrasle
 
 

Preko ovog jednostavnog testa za samoprocenu, ukoliko se daju iskreni odgovori, može se izmeriti nivo trenutnog blagostanja. Rezultat može da bude upotrebljen i sa ciljem da se predvidi pogoršanje.

 
Test za odrasle
 
 
Vrednosti
 
0
jedva
ponekad
1
ponekad
2
skoro uvek
1. Zadovoljan sam pristupom svojim emocijama – smejem se, izražavam tugu, osećam zadovoljstvo ili ljutnju spontano.  
0
 
1
 
2
2. Sa sigurnošću mogu da kažem da su moji životni prioriteti moji i predstavljaju čist odraz mojih vrednosti.  
0
 
1
 
2
3. Zadovoljan sam svojom predanošću i angažmanom na ličnom rastu, inicijativi i prilagođavanju promenama.  
0
 
1
 
2
4. Zadovoljava me način na koji ja, kada sam u nevolji, lično i profesionalno, pitam za pomoć – tražim pomoć od drugih.  
0
 
1
 
2
5. Zadovoljan sam odgovornošću koju preuzimam za svoje blagostanje – fizičko, emocionalno i duhovno.  
0
 
1
 
2

 

Poeni:
  • Od 9- 10 poena znači visok stepen blagostanja.
  • Poeni od 6-8 znače neravnotežu i stresove na koje treba obratiti pažnju.
  • Ispod 5 poena znači ozbiljan probem koji zahteva ključne promene da bi se dostiglo potrebno (uobičajeno - normalno) blagostanje. Preporučuje se profesionalno savetovanje i adekvatan tretman.  

Kontakt

um.rs.info@gmail.com

tel: +381 61 601 6045