SINDROM PREGOREVANJA
 
 

Ukoliko postoji kontinuirani stres povezan sa poslom ili načinom života velika je verovatnoća pojave tzv. „Sindroma pregorevanja“ (“Burn-out Syndromе”). Karakteriše ga gubitak fizičke, emocionalne i mentalne energije. Ukoliko se ovakvo stanje ignoriše posledice mogu biti veoma ozbiljne, ne samo za pojedinca već  i za porodicu i saradnike.  Poslednjih decenija radni (hronični) stres ima sve veći uticaj na kvalitet života današnjeg čoveka. Ujedinjene Nacije su proglasile radni stres za bolest dvadesetog veka, a Svetska zdravstvena organizacija za savremenu “svetsku epidemiju”.

Faze pregorevanja:

Razdražljiva faza:

- povećana napetost i razdražljivost, nesanica, zaboravnost, smanjena koncentracija

Fenomeni biopsihosocijalnog nivoa (otpor ka stresu sa simptomima):

- bolovanje, otpor ka odlasku na posao, zamor bez razloga, teško donošenje odluka, socijalno povlacenje uz cinizam, ravnodušnost, povećana upotreba kafe, alkohola, cigareta i dr.

Teška iscrpljenost - bolest:

- hronična tuga, depresija, hronični mentalni ili fizički zamor, glavobolja, bolovi u telu, stomaku, crevima, izolacija, povlačenje, autodestruktivne misli, pad imuniteta, bolesti u različitim sistemima.

Test koji je dat u nastavku namenjen je samoproveri s aspekta sindroma pregorevanja i predstavlja oruđe čijom pravilnom upotrebom možete da proverite rizik – nivo radnog stresa i da li ima potrebe da preduzmete nešto da bi ga izbegli.

Instrukcije

Za svako pitanje obeležite tačan odgovor koji je u skladu sa vašim trenutnim stanjem. Na kraju saberite rezultat i vidite njegovo značenje.

Pojedinačne vrednosti su :

1 – ne uopšte; 2 – retko; 3 – ponekad; 4 – često; 5 – vrlo često.

Pitanje Ne
uopšte
 
Retko
 
Ponekad
 
Često
Vrlo često
1. Da li se osećate iscrpljenim i isceđenim sa padom fizičke ili psihičke energije?          
2. Da li uočavate kod sebe da ste skloni negativno da razmišljate o svom poslu?          
3. Da li   uočavate kod  sebe da ste zatvoreni ili sa manje empatije prema ljudima  koji je možda i zaslužuju?          
4. Da li vas lako iziritiraju sitne stvari ili vaši saradnici ili vaš tim?          
5. Da li osećate da vas ne razumeju i ne cene vaši saradnici?          
6. Da li imate osećaj da nemate s kim da razgovarate?          
7. Da li imate osećaj da  postižete manje nego što treba?          
8. Da li imate osećaj da ste pod neprijatnim nivoom pritiska da uspete?          
9. Da li imate osećaj da ne dobijate to što želite van posla?          
10. Da li imate osećaj da ste u pogrešnoj profesiji ili pogrešnoj organizaciji?          
11. Da li se osećate frustriranim sa određenim delom vašeg posla?          
12. Da li osećate da vas organizaciona politika ili birokratija onemogućavaju da  napravite dobar posao?          
13. Da li osećate da imate više posla nego što imate sposobnosti da ga uradite?          
14. Da li imate osećaj da nemate vremena da uradite puno stvari koje su bitne da bi odradili posao kvalitetno?          
15. Da li  uočavate kod  sebe da nemate vremena da planirate koliko biste vi želeli?          
 
 
  Ukupan rezultat ___________________
 
 

Bodovanje:

15 - 18 Nemate znakove sindroma  pregorevanja.
19 - 32 Imate nizak nivo sindroma pregorevanja, osim ukoliko vam neki faktori nisu izrazito visoki.
33 - 49 Pažljivo, možda ste u riziku sindroma pregorevanja, naročito ukoliko su vam neki od poena visoki...?
50 - 59 Vi ste u velikom riziku od sindroma pregorevanja – preduzmite nešto hitno!
60 - 79 Vi ste u veoma velikom riziku sindroma pregorevanja – preduzmite nešto hitno!!

Kontakt

um.rs.info@gmail.com

tel: +381 61 601 6045