PANIČNI NAPADI
Simptomi i znaci
 
 

Pojava paničnih napada i paničnih poremećaja najčešće je povezana u svojoj osnovi sa stanjem stresa. U tabeli koja sledi možete da prepoznate, ukoliko kod vas postoje, simptome i znake paničnih napada.

 • lupanje srca i ubrzan rad srca
 • znojenje
 • tremor ili drhtavica po telu
 • skraćen dah ili otežano disanje
 • osećaj gušenja
 • bolovi ili težina u grudima
 • gađenje, stomačne tegobe
 • osećaj vrtoglavice, nesigurnost, zamagljivanje ili nesvestica
 • derealizacija (menjanje doživljaja okoline) ili depersonalizacija (menjanje doživljaja sebe)
 • strah od gubljenja kontrole ili ludila
 • strah od smrti
 • parestezije (otupljenost ili žmarci po koži i ispod kože)
 • hladni i topli talasi
Tumačenje:

Ukoliko se četiri ili više  od navedenih simptoma razviju naglo, praćeni intenzivnim strahom ili nelagodnošću i dostignu svoj maksimum u roku od deset minuta, tada se radi o paničnom napadu. U tom slučaju proverite svoje indekse na drugim testovima za stres i potražite stručnu pomoć!

Kontakt

um.rs.info@gmail.com

tel: +381 61 601 6045