REGULISANJE STRESA
 
 

Jedna od najvažnijih veština koju treba savremeni čovek da usvoji je veština regulisanja stresa. Upravljanje stresom predstavlja i predstavljaće kamen temeljac opstanka i uspeha čoveka u 21. veku. Uspešno regulisanje stresa i stresnog poremećaja se uglavnom zasniva na pažljivom praćenju sledećih koraka:

 • Prepoznavanje stresnog poremećaja
 • Zauzimanje aktivnog stava
 • Regulisanje neadekvatnih emocionalnih reakcija
 • Regulisanje negativnih misaonih sadržaja
 • Regulisanje poremećenih telesnih reakcija
 • Regulisanje ponašanja
 • Usvajanje tehnike ciljane vizuelizacije
 • Regulisanje ishrane
 • Regulisanje odmora
 • Fizičke vežbe
 • Organizacija vremena
 • Obezbeđivanje socijalne podrške

Ukoliko ličnost koja je pod stresom ne uspeva samostalno da prevaziđe stresni poremećaj praćenjem ovih koraka, nužno je da se obrati stručnjaku za stres menadžment.

Dugotrajno prisustvo neregulisanog stresnog poremećaja u organizmu dovodi do produbljivanja disbalansa (neravnoteže) na svim nivoima psiho-neuro-endokrino-imunološke osovine. Time neizbežno vodi ka ugrožavanju zdravlja, profesionalne i lične funkcionalnosti, kao i celokupnog opstanka ličnosti koja je pod stresom.

Kontakt

um.rs.info@gmail.com

tel: +381 61 601 6045