INTEGRATIVNI STRES MENADŽMENT
 
 
Osnova

Integrativni stres menadžment predstavlja jedinstveni obuhvatni program regulisanja stresa i stresnih posledica. Nastao je kao rezultat višegodišnjeg posvećenog rada i istraživanja Dr. Zvonka Džokića na polju stresnih poremećaja i samoisceljenja, primenom različitih pristupa, tehnika i njihovih kombinacija. Ovaj program je dokazao svoju moć u praksi ostvarivanjem uspešnih rezultata kod velikog broja učesnika.

Sadržaj

Integrativni stres menadžment je sastavljen od kombinacije efikasnih programa i faza kroz koje prolazi korisnik u cilju prevencije i razrešenja stresnog poremećaja:
 

 • Mapiranje:
 • aktuelne stresne konstelacije
 • životne stresne podloge
 • traumatskih situacija
 • negativnih kognitivnih sadržaja
 • emocionalnih reakcija na stres
 • telesnih reakcija i poremećaja
 
 • Uvid u dinamiku stresnog poremećaja
 • struktura ličnosti
 • reaktivni/konfliktni fokusi
 • odbrambeni mehanizmi
 • emocionalne fiksacije
 • kognitivni stavovi
 • loša organizacija (vreme i dr.)
 • interpersonalne relacije
 • psihofiziološka konstitucija
 
 • Edukacija
 • ciljane informacije o stresu
 • životne veštine i stres
 • profesionalne veštine i stres
 
 • Reprocesiranje traumatskih memorija (ukoliko postoje)
 • čišćenje patoloških memorija
 • korekcija pogrešnih kognicija
 
 • Antistres tehnike - trening
 • Psihomotorna relaksacija
 • Visceralni trening
 • Kognitivni trening
 • Upravljanje besom
 • Trening odvajanja
 • Energetski trening
 • Pozitivna vizualizacija
 • Psihoimunostimulacija
 • Programiranje vremena
 
 • Praćenje
 • podrška do stabilizacije optimalnog balansa

Kontakt

um.rs.info@gmail.com

tel: +381 61 601 6045