MULTILEVEL MENTAL COACHING
 
 
Šta je Multilevel Mental Coaching?

MULTILEVEL MENTAL COACHING je poseban integrativni model mentalnog coaching-a, kreiran kao posebni brend Dr. Zvonka Džokića.

Kako je nastao?

Ovaj specijalni program je nastao kao rezultat višegodišnjeg praktičnog iskustva u ulozi mental coach-a u radu sa različitim klijentima, uglavnom top-menadžerima i vrhunskim profesionalcima.

Potreba

U današnje vreme uočljiva je povećana potreba za klaster (grupnim) programima tipa MULTILEVEL MENTAL COACHING.

Metod

MULTILEVEL MENTAL COACHING (MMC) je tailor-made (ciljano se “kroji”) program. Uobičajeno se kreira nakon precizne procene potreba i mogućnosti klijenata. Specifično se prilagođava njihovoj strukturi ličnosti, kao i konkretnim profesionalnim i ličnim ciljevima. Postoje četiri nivoa - klastera MMC programa:

 • Mind Re/Set
 • - Kognitivni
 • - Emocionalni
 • - Bihevioralni
 • - Psihosomatski
 • Bazični Self-menadžment
 • - Mapiranje važnih sadržaja
 • - Upravljanje stresom/emocijama
 • - Upravljanje vremenom
 • - Energetski menadžment
 • - Mentalno programiranje
 • Strategijski Self-menadžment
 • - Stvaranje ideja (brain-storming, listing etc.)
 • - Postavljanje ciljeva
 • - Planiranje
 • - Donošenje odluka
 • Personalni Coaching
 • - Life coaching (upravljanje situacijama iz života)
 • - Komunikacijske veštine (međuljudske i poslovne)
 • - Profesionalni coaching (HR menadžment, liderske veštine itd.)
Primena

MULTILEVEL MENTAL COACHING se uglavnom preporučuje vrhunskim profesionalcima koji se nalaze pod pritiskom odgovornih uloga, kao i pod teretom kompleksnih zadataka /projekata u svojim karijerama i privatnom životu.

Kontakt

um.rs.info@gmail.com

tel: +381 61 601 6045