KONCENTRIČNO SAMOISCELJENJE
 
 
Šta je koncentrično samoisceljenje?

Ova inovativna tehnika predstavlja progresivnu, tri-centričnu metodu samoisceljenja.  Ona je usmerena ka ubrzanoj i efikasnoj mobilizaciji, pojačanju i fokusiranju samoisceljujućih resursa kod osoba koje manifestuju nedostatak u korišćenju samoisceljujućih kapaciteta.

Značaj

Ogromni resursi moćnih samoisceljujućih potencijala uvek su prisutni u nama i oko nas! Suštinski problem predstavlja kako da poverujemo da oni postoje i dođemo u kontakt sa njima, a zatim i kako da ih dalje razvijemo i efikasno upotrebimo.

Metod

KONCENTRIČNO SAMOISCELJENJE je metod koji na razumljiv način pojednostavljuje pristup i rukovanje ovim resursima. Fokusiran je na rad sa tri koncentrična polja, tri koncentrična cilja i tri koncentrične faze.

  • Tri koncentrična polja su: telesno polje, mentalno polje, i polje okoline. Energija samoisceljenja je fiksirana (zaposednuta/blokirana) na različitim pozicijama u sva tri polja. Ona treba postepeno da bude oslobođena da bi protekla centralnim tokom samoisceljenja u organizmu.
  • Tri koncentrična cilja su: relaksacija, prijatnost (osećaj unutrašnjeg zadovoljstva/uživanje), i samoisceljenje. Oni su direktno povezani sa dostizanjem optimalnog nivoa psiho-neuro-endokrino-imunološkog balansa u ljudskom organizmu.
  • Tri koncentrične faze su: oslobađanje, transformacija, i usmeravanje samoisceljućeg potencijala.
Otpori

U toku tretmana uobičajeno je da se pojave doživljaji i iskustva tipa mentalnih i telesnih blokova, strahova, otpora, izviranje raznovrsnih kognitivnih i emocionalnih sadržaja, kao i drugih kontra-sila sa različitih pozicija (polja) u smislu inhibicije procesa samoisceljenja. Koncentrično samoisceljenje sadrži i koristi kombinovane tehnike sa ciljem efikasnog prevazilaženja takvih, očekivanih prepreka.

Primena

KONCENTRIČNO SAMOISCELJENJE se preporučuje u tretmanu energetskih disbalansa i deficita, psihosomatskih sindroma, endokrinih i imunoloških poremećaja, hroničnih stresnih i post-traumatskih poremećaja, burn-out sindroma (pregorelost od stresa), kao i kod post-operativnih stanja. Isto tako se preporučuje top-menadžerima i izvršnim direktorima kao strategijski model energetske autoregulacije, kao i prevencije razvijanju stresnih i psihosomatskih poremećaja.

Kontakt

um.rs.info@gmail.com

tel: +381 61 601 6045