PSIHOTERAPIJA STRAHOVA
 
Savremeni tretman poremećaja straha
 
 
Osnova

Višegodišnje iskustvo Dr. Zvonka Džokića u primeni MULTIFOKALNE KOMBINOVANE PSIHOTERAPIJE (njegov psihoterapeutski brend) dovelo je do uspostavljanja posebnog programa u tretmanu poremećaja straha kod klijenata koji pate od:

 • paničnih strahova
 • straha od povraćaja straha i traumatskih memorija
 • straha od letenja
 • straha od putovanja
 • straha od otvorenog prostora
 • straha od nastupa u javnosti
 • straha od zatvorenog prostora
 • straha od bolesti
 • straha od smrti
 • straha od budućnosti
 • straha od donošenja odluka
 • drugih neurotskih strahova
Efikasnost

Uspešni tretman kod poremećaja straha počiva na psihoterapeutskom modelu koji je moćan da izađe na kraj sa intrapsihičkim sadržinama koje su „fiksirane“ na više nivoa: emocije, odbrambeni mehanizmi ega, razvojni poremećaji, akumulacija hroničnog stresa, psihosomatski disbalans, potisnuta traumatska sećanja i novostvoreni kognitivno-ponašajni obrasci koji se ponavljaju.

Metod

Multifokalna kombinovana psihoterapija (MKP) sadrži u sebi jedinstvenu formulu kombinacije psihodinamske (psihoanalitičke) psihoterapije sa kliničkom psihijatrijskom dijagnostikom, EMDR-om, stres menadžmentom, psihodramom i mental koučingom. Ona nudi specijalu dijagnostiku prilagođenu svakom klijentu posebno, kao i pripremu autentičnog programa (tailor-made) za ličnost koja strada od ovakvog poremećaja. Proteklih godina njenom primenom zabeležen je najviši procenat uspeha kod pravilno selektovane grupe klijenata.

Procedura

Tretman počinje prvim intervjuom. U okviru intervjua istražuju se i pronalaze podaci koji su značajni za proces stvaranja i održavanja prisutnog poremaćaja straha.  Od njih se pravi mapa sadržina koje sačinjavaju intrapsihičku konstelaciju koja treba da bude tretirana. Na osnovu ovakve mape predlaže se terapeutski plan, koji je uvek autentičan i specifično skrojen za odgovarajuću ličnost. Nakon postignute saglasnosti sa planom i programom, klijent prolazi kroz nekoliko faza i delova programa aktivno učestvujući u sopstvenoj promeni i evaluaciji rezutata.

Šta ukoliko se ne preduzme odgovarajući psihoterapeutski tretman?

U tom slučaju će neurotski, stresni i traumatski sadržaji težiti da uđu i da se ukorene, zajedno sa patološkim odbrambenim mehanizmima, u karakteru ličnosti. Ovakve karakterne promene su sa tendencijom ka učvršćivanju u trajnim promenama, tačnije ostaće da deluju na ličnost u celom daljem životu vršeći konstantni negativni uticaj na njenu psihičku slobodu i efikasnost.

Javite se na vreme!!

Kontakt

um.rs.info@gmail.com

tel: +381 61 601 6045