PSIHODRAMA
 
 
Šta je psihodrama?

Psihodrama je akciona metoda grupnog rada sa ciljem oslobađanja spontanosti i kreativnosti. Može da se koristi kao grupna metoda psihoterapije, a isto tako i u usvajanju komunikacijskih veština kao i u poboljšanju profesionalnih uloga. Jedinstvena je metoda kojom se istovremeno i neobično brzo stiču iskustvo i veštine u interpersonalnoj komunikciji.

Kako se izvodi?

Psihodrama se izvodi preko odnosa direktor (vođa grupe) - protagonista uz pomoć ostalih članova grupe i uz primenu odgovarajućih tehnika: igranja uloga (role playing), zagrevanja, predstavljanja na sceni, pomoćnog ega, zamene uloga, sociometrije, itd.

Ko vodi psihodramu?

Psihodramu vode osposobljena stručna lica koja su prošla višegodišnju edukaciju iz psihodrame.

Koji je cilj psihodrame?

Glavni cilj psihodrame je razvijanje mentalne i komunikacijske spontanosti preko oslobađanja fleksibilnosti duha-uma, kreativnosti, preuzimanja odgovornosti za izvršene postupke, inicijativnosti i sticanje samopouzdanja.

Istorijat

Psihodramu je početkom dvadesetog veka osnovao Jakob Levi Moreno. Pored psihodrame on je stvorio i sociometriju i postavio temelje grupne psihoterapije. Jedan od osnivača psihodrame u SFRJ je i Dr. Zvonko Džokić, neuropsihijatar i ujedno poznati međunarodni psihoterapeut, trener psihodrame i autor prve kjnige iz ove oblasti na Balkanu (1995).

Sadašnjost

Psihodrama je danas metoda koja se primenjuje u celom svetu u mnogim institucijama kako za kliničku tako i za nekliničku primenu.

Klinička primena

Psihodrama se kao psihoterapijski pristup primenjuje prilikom sledećih psihičkih poremećaja: neurotskih, psihoza, poremećaja ličnosti, psihosomatskih, psihoimunoloških, emocionalno reaktivnih stanja, razvojnih (dečijih), adolescentnih kriza, kriznih (adaptacijskih) stanja, stresnih sindroma, profesionalnih inhibicija, bolesti zavisnosti.

Neklinička primena

Psihodrama zajedno sa sociodramom nudi mogućnost primene u različitim poljima ljudske komunikacije sa ciljem unapredjivanja veština u: svakodnevnom ponašanju, menadžmentu ljudskih resursa, biznisu, organizaciji i upravljanju, komunikacijskim veštinama (javnom nastupu, pregovaranju, timskom radu i dr.), pedagogiji, socijalnom radu i javnim istraživanjima...

Lične koristi (benefiti) od psihodrame
  • Oslobađanje spontanosti
  • Razvoj kreativnosti
  • Veštine komunikacije u grupi
  • Veštine ličnog nastupa
  • Povećana motivacija
  • Inicijativa za akciju
  • Pozitivna energija
  • Sticanje uvida u sopstvene otpore

Psihodrama nam pomaže da dođemo do sopstvene autentične prirode. Zajedničko putovanje direktora i članova uz pomoć psihodramskih tehnika omogućavaju svakom učesniku da oseti i otkrije magični svet sopstvenih potencijala...

Kontakt

um.rs.info@gmail.com

tel: +381 61 601 6045