MULTIFOKALNA KOMBINOVANA PSIHOTERAPIJA
 
 
Šta je Multifokalna kombinovana psihoterapija?

MULTIFOKALNA KOMBINOVANA PSIHOTERAPIJA predstavlja specijalni integrativni psihoterapeutski program, stvoren poslednjih godina kao novi brend Dr. Zvonka Džokića.

Kako je nastala?

Ovo je specijalni program koji je nastao kao rezultat velikog i raznovrsnog terapeutskog iskustva u tretmanu kombinovanih psihičkih poremećaja. Ovakvi tipovi poremećaja su sve češće prisutni kod savremenog čoveka.

Efikasnost

Tokom vremena holistički pristup MULTIFOKALNE KOMBINOVANE PSIHOTERAPIJE se pokazao izuzetno efikasnim u radu sa  pravilno selektovanim klijentima. On je mnogostruko efikasniji od jednostranih pristupa kombinovanim psihičkim i psihosomatskim poremećajima.

Metod

MULTIFOKALNA KOMBINOVANA PSIHOTERAPIJA (MKP) u svojoj osnovi predstavlja jedinstvenu kombinaciju nekoliko izuzetno efikasnih (potentnih), prethodno priznatih i potvrđenih, psihoterapeutskih tehnika:

 • Psihoanalitičke psihoterapije
 • EMDR-a
 • Integrativnog stres menadžmenta
 • Psihodrame
 • Savetovanja (kliničkog, nekliničkog…)
 • Coaching-a (life, komunikacijske veštine, itd.)
 • Healing Art-a (lekovite umetnosti)
Primena

Uvek poseban, operativni program MKP-a je specifično dizajniran i prilagođen (“tailor made program”) potrebama klijenta. MKP se preporučuje u tretmanu mešovitih simptoma, isprepletenih i istovremeno prisutnih u raznim mentalnim poremećajima tipa: panični, anksiozni, stresni, traumatski, depresivni, fobični, opsesivni, kompulsivni, karakterni (“panzer”), strukturni, psihosomatski, psiho-imunološki, nesanice, krize identiteta, profesionalne inhibicije ...

Procedura

Procedura vođenja u sklopu MKP uobičajeno ide sledećim koracima:

 • Prvi intervju – mapa problema, procena mogućnosti, mapa tretmana
 • Fokalna analiza – uvid u konfliktni sadržaj, osnovnu strukturu i mehanizme odbrane, nesvesne tendencije koje su u sukobu, značajne interpersonalne relacije…
 • Reprocesiranje - traumatskih memorija, kognitivnih distorzija i negativnih anticipacija
 • Regulacija stresa – čišćenje stresne podloge i uvođenje u psihosomatski balans
 • Analiza i trening uloga i veština koje treba da budu usvojene

Kontakt

um.rs.info@gmail.com

tel: +381 61 601 6045