EMDR
 
 
Šta je EMDR?

EMDR je skraćenica opisa tehnike date na engleskom jeziku: Eye Movement Desensitization and Reprocessing.  To je nova i potencijalno izuzetno moćna psihoterapijska tehnika. Pokazala se vrlo uspešnom u rešavanju “uklještenih mentalnih sadržaja“ prisutnih u psihičkim traumama, anksioznosti, paničnim napadima, uznemiravajućim sećanjima, postraumatskom stresu, opsesivno-kompulsivnim i mnogim drugim psihičkim poremećajima. Do skoro, ova stanja su bila teška za rešavanjei dugotrajno tretirana.

Kako funkcioniše?

EMDR terapija koristi bilateralnu stimulaciju levo – desno pokreta očiju, koja aktivira suprotne strane mozga, oslobađajući emocionalno iskustvo koje je zaglavljeno u neuronskim memorijskim mrežama. EMDR omogućuje procesiranje obimnog materijala za neverovatno kratko vreme!

Postupak

Terapeut sa klijentom radi polako i navodi ga da se priseti traumatskog događaja ili drugog važnog mentalnog sadržaja, prizivajući slike i osećanja koja su vezana za to iskustvo, kao i negativne misli, telesne senzacije ili druga važna sećanja.  Terapeut pri tom korisiti pokrete svojih prstiju na odgovarajućoj razdaljini od klijenta. Neprijatna osećanja, misli i senzacije se u toku rada procesuiraju pokretima očiju od strane klijenta. Sve ovo rezultira zamenom bolnih iskustava sa spokojnim i razrešenim osećanjima i mentalnim percepcijama.

Efikasnost

EMDR je efikasniji od drugih metoda u razrešavanju traumatskih memorija!! EMDR je najefikasniji prilikom zajedničke primene sa drugim klinički potvrđenim psihoterapijskim metodama.

Primena

Visok stepen efikasnosti se postiže  u sledećim stanjima: gubitak, povreda ili bolest bliske osobe, saobraćajna nezgoda, požar, povreda na radu, napad, krađa, silovanje, prirodne katastrofe, povrede, bolesti, svedok nasilja, zloupotreba dece, žrtva nasilja, akutna trauma, depresija, anksioznost, panični napadi, fobije, traume iz detinjstva, fizička zloupotreba, seksualna zloupotreba, posttraumatski stres, nezgodan karakter, preplavljujući strahovi, nisko samopouzdanje, slaba motivacija, problemi u odnosima sa dugima,  problemi sa spavanjem, strah da se bude sam, nerealni osećaj krivice ili stida, nepoverenje i dr.

Ko može da primenjuje  EMDR?

EMDR jedino mogu da primenjuju  međunarodno edukovani profesionalci, koji prethodno imaju veliko psihoterapijsko i kliničko iskustvo! Specifičnom edukacijom oni postaju licencirani EMDR terapeuti, sposobni da bezbedno primenjuju ovu moćnu metodu.

Šta je rizik...?

EMDR postaje razorno oružje u rukama nekvalifikovanih pojedinaca koji pokušavaju da ga primenjuju.

EMDR je prirodni proces. Klijent i terapeut postaju partneri na privremenom putovanju sa ciljem da se odstrani „uklještena memorija“ i razreši blokirano mentalno stanje. Time dolazi do oslobađanja psihičke energije i unutrašnjih potencijala, čime klijent stiče sposobnost da se vrati svom prirodno stabilnom stanju, stičući ponovo kontrolu nad sopstvenim emocijama...

Kontakt

um.rs.info@gmail.com

tel: +381 61 601 6045